سهراب شهید ثالث، چخوف سینما
دعوت به دیدن تصاویری از این فیلمساز بنام در حاشیه‌ی نمایشگاهی بزرگ در برلین درباره‌ی مهاجرت و مهاجران در آلمان.