نقد کتاب‌های چاپ‌شده در نشر چشمه
گفت‌وگو و داستان‌خوانی با مهدی یزدانی‌خرم در پادکست داستان هزارتو.