منتظریم تا ببینیم اصلن اتفاقی می‌افتد یا نه؟
«یاداشتی از حسین سناپور درباره‌ی نشانه‌های تغییرات احتمالی در وضعیت نشر و صدور مجوز برای کتاب‌های غیرقابل چاپ.»