کتاب‌های گران‌ترین جایزه‌ی ادبی ایران
کتاب‌های برگزیده‌ی هشتمین جایزه‌ی جلال آل احمد از آثاری است که می‌تواند در فهرست خرید کتاب از نمایشگاه کتاب باشد.