پنج نویسنده، پنج پیشنهاد
نویسندگان به بهانه‌ی بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، چه کتاب‌هایی را پیشنهاد می‌دهند؟