کارگاهِ داستان‌نویسی
با تدریس کاوه فولادی‌نسب در اردیبهشت‌ماه.