دعوت به خواندن پاره‌ای از رمانی منتشر نشده
حسین نوش‌آذر: داستانی که می‌خوانید فصلی از یک رمان است: «سفر به صفر».