دعوت به دیدن آلبوم خاطراتِ گونترگراس
رمانِ «طبل حلبی» او که در ‌سال ١٩٥٩ انتشار یافت و بعدها به فیلم سینمایی نیز برگردانده شد در‌سال ١٩٩٩ و پس از ٤٠‌سال برنده‌ی جایزه‌ی ادبی نوبل شد.