تقدیر از محمود حسینی‌زاد در عمارت مسعودیه
«بزرگداشتِ محمود حسینی‌زاد برنده‌ی مدال گوته‌ روز پنجشنبه، نهم آبان ساعت چهار با حضور جمعی از نویسندگان، شاعران و اهالی ادبیات.»