مشق‌های خط‌نخورده
«یادداشتِ فرشته احمدی درباره‌ی سانسور.»