عشق در سال‌های سرطان
«جنگِ ابدی با سرطان به روایت شوهر عکاسِ یک زن مبتلا به سرطان سینه.»