۲۲ چیزی که هر عاشق کتابی باید در خانه داشته باشد
« یک گزارش تصویری جالب برای خوره‌های کتاب.»