سعی می‌کنیم قانون را ملاک قرار دهیم
«تازه‌ترین اظهار نظر وزیر ارشاد درباره‌ی ممیزی.»