ممیزی را بردارند مسوولیت می‌پذیریم
«میزگرد روزنامه‌ی «اعتماد» با محمدحسن شهسواری، حسین سناپور و فرید مرادی درباره‌ی نامه‌ی بی‌سابقه‌ی ۲۱۴ مولف به وزیر ارشاد.»