جشن ادبیات؛ شب بوکر
«تصاویری از شب اهدای جوایز بوکر، معتبرترین جایزه‌ی ادبی بریتانیا در گیلدهال، لندن.»