می‌گویند جنگ تمام شده
دعوت به خواندنِ داستانِ برترِ مسابقه‌ی داستان‌نویسی چهارشنبه‌ها.