اولین مسابقه‌ی جایزه‌ی ادبی نبشت
این جایزه هر ساله به بهترین داستان کوتاهی داده خواهد شد که در مسابقه‌ی سالانه برنده شناخته شود.