مراسم دیدار با «کامران محمدی» برگزار می‌شود
به بهانه‌ی چاپ مجموعه داستان «رولت روسی» در روز چهارشنبه ۵ اسفندماه.