چه کسی از هدایت می‌ترسد؟
امروز سالروز تولد صادق هدایت، نویسنده‌ای است که به زعم بسیاری مهمترین داستان نویس ماست.