دغدغه‌های ۲۰سال پیش، حرف‌های همین روزها
در حوالی بهمن و سالروز تولد غزاله علیزاده.