پرونده‌ی ویژه‌ی سایت‌های ادبی
پرونده‌ای خواندنی برای اهالی ادبیات و ولگردی‌های شبانه در کوچه‌پس‌کوچه‌های دنیای مجازی.