پنجاه‌ودومین شماره‌ی سایت جایزه ادبی ایران به روز شد
«با «پیشنهاداتی» از محمد حسن شهسواری برای داستان‌نویس‌ها و گفت‌وگویی با شاپور جورکش در خصوص «مرز میان روشنفکری و اسطوره‌شناسی» و معرفی «بهترین نویسنده‌ی متوسط جهان» از دیدگاه خالد رسول‌پور.»