شعر در زبان اصلی باید نابود شود
«وضعیت «ترجمه‌ی شعر» در نشستی با احمد پوری و فواد نظیری.»