ای دلیران وطن با «زنده باد ایران» به پیش
«شعری که اخوان ثالث ۳۲ سال پیش در روزنامه‌ی کیهان چاپ کرد.»