جزیره سلاخی
«دانلود رایگان یک رمان در ژانر جنایی، وحشت از یک دهه شصتی که تو ۷۲ ساعت این رمان را نوشته است.»