پرتره هایی نایاب از سوفیا لورن
«به مناسب تولدش دیدن تصاویر تازه‌ای از این افسانه‌ی بازیگری را از دست ندهید.»