مو یان: «سانسور محرک نویسندگان برای مقابله با تابوهاست»
«این در حالی‌ست که خالق «ذرت سرخ» حتا در سخنرانی نوبل خود نیز تلویحن از سانسورهای اعمالی از سوی دولت چین حمایت کرده بود.»