نبش قبر کتاب‌های جلد سفید
«شعری از عباس صفاری به یاد هزاران کتابی که سی‌واندی سال است در خاک باغچه ها انتظار می‌کشند.»