روایت محمدعلی سپانلو از آن روزهایی که تهران جن داشت
«محمدعلی سپانلو در نشست «تهران به روایت شاعر طهران» به بیان خاطرات و سخنانی درباره‌ی تهران قدیم پرداخت و از زمانی گفت که اجنه در محلات قدیم این شهر رفت‌وآمد می‌کردند.»