ناشری ۱۳ خاور از کتاب‌هایش را خمیر کرد
یک ناشر در آخرین روز از هفته‌ی گذشته کتاب‌هایش به ارزش یک میلیارد تومان را روانه‌ی کارخانه‌ی خمیرسازی کرد تا تنها ۳۰ میلیون تومان عایدش شود.