رمانی که از رمان‌ بودن می‌گریزد
درباره‌ی «یک رمانس دانشگاهی مرگبار» نوشته‌ی محمود سعیدنیا.