نشاط با شمس الواعظین می آید
«احمد ستاری‌ مدیرعامل پروژه ، محمد عطریان‌فر رییس شورای راهبردی‌، لیلا رستگار و علی‌اکبر قاضی‌زاده، مدیران تحریریه‌ی این روزنامه هستند.»