کمتر نام احمد محمود را می‌شنویم!
روایت ابراهیم سلیمی کوچی به مناسبت سالگرد تولد احمد محمود در چهارم دی‌ماه.