شعر‌های این شاعر مخاطب خاص دارد
«شعر «دور آخر» از حسن همایون.»