دانلود رایگان جامعه‌شناسی جوک و خنده
«این کتاب یکی از معدود پژوهش‌های ایرانی بر روی طنز و شوخ‌طبعی است که در چارچوب نظریه‌های علمی انجام و منتشر شده است.»