مردم تا چه حد از واژه‌های ساخته‌شده توسط فرهنگستان در صحبت‌های عادی خود استفاده می‌کنند؟
«چطور انتظار داریم فرهنگی که نه در کتاب‌های درسی و نه در مجله‌ها و نه در رسانه‌ها وجود ندارد، به یک‌باره در بین گفت‌و‌گوهای مردمی شکل بگیرد؟»