چقدر سوکورو تازاکی بی‌رنگ؟!
در کمتر از یک سال چهارمین ترجمه از رمانِ هاروکی موراکامی توسط چهارمین مترجم روانه‌ی بازار شد.