مردی که چون یک پرنده پرواز کرد
داستانی از اسوتلانا آلکسیی‌ویچ، برنده‌ی نوبل ادبی با مقدمه و ترجمه‌ی غلامحسین میرزاصالح.