گربه‌ها و نویسنده‌ها
«عکس‌هایی از گربه‌های ۴۰ نویسنده‌ی مطرح دنیا.»