داستانی بی‌همتا در عرصه‌ی ادبیات مدرن
دعوت به شنیدن داستان کوتاه دیروز نوشته‌ی هاروکی موراکامی.