هر کس عمیق‌تر بزند زخم را گو بزن!
دعوت به خواندن خطبه‌ی پایان از رضا براهنی.