در‌باره‌ی بی ثمری نوشتن
«در تازه‌ترین شماره‌ی نشریه‌ی الکترونیکی سه‌پنج.»