آمبولانس‌ها رادیواکتیوی‌اند، بروید کنار!
قسمتی از شاهکارِ برنده‌ی نوبل امسال را بخوانید.