چرا از گلشیری با نام مبتذل‌نویس قهار یاد می‌شود؟
روایت خواندنی فرزانه طاهری از آشنایی‌اش با هوشنگ گلشیری، جایزه‌های ادبی و وضعیت ادبیات ایران.