اگر از شما عکس می‌گرفتند، جز مردگان به حساب می‌آمدید
دعوت به خواندن بخشی از کتاب «پسران زینکی: صداهای شوروی از جنگ افغانستان» نوشته‌ی سوتلانا الکسیویچ، برگزیده‌ی نوبل ادبیات ۲۰۱۵.