تو هم به گورستان بیا
دعوت به خواندن بخشی از کتاب «صداهایی از چرنوبیل» نوشته‌ی سوتلانا آلکسوویچ.