کیشلوفسکی به روایت کیشلوفسکی- بخش دوم
سایت «کادر» زندگی‌نامه‌ی کریشتف کیشلوفسکی را با ترجمه‌ی امید نجوان منتشر می‌کند.