نوبل ادبیات به چه کسی می‌رسد؟
گزارشی چند رسانه‌ای از حسین عیدی‌زاده و علی افتخاری درباره‌ی بخت‌های اصلی نوبل ادبی سال ۲۰۱۲.