کیوسک؛ یک داستان غیر قابل چاپ
دعوت به خواندن نخستین مجموعه داستان لیلا نوروزی که مجوز نگرفت و حالا در دوشنبه منتشر شده است.