رونمایی از انتشار کتاب «کلنل» دولت آبادی در لندن
گزارش تصویری.